بیوتیکو
بیوتیکو یک سایت است که در زمینه آموزش اخبار ترفند های دنیای تکنولوژی فعالیت می کند این سایت در مرداد ماه 1396 شروع به فعالیت کرده است
بایگانی برچسب

امانوئل

گسترش قطار شهری شیکاگو : ایلان ماسک این کار را انجام خواهد داد

گسترش قطار شهری شیکاگو امانوئل شهردار شیکاگو اعلام کرده قصد دارد : خط قطار سریع السیری را بین منطقه لوپ و فرودگاه بین المللی او-هیر تاسیس کند. اما این خبر وقتی مهم می شود که بدانید آقای امانوئل پروژه احداث این خط سریع السیر…