بیوتیکو
بیوتیکو یک سایت است که در زمینه آموزش اخبار ترفند های دنیای تکنولوژی فعالیت می کند این سایت در مرداد ماه 1396 شروع به فعالیت کرده است
بایگانی برچسب

ارسطو

روش‌هایی برای اثبات کروی بودن زمین و رد ادعای زمین تخت گرایان

1- به بندر بروید تماشای کشتی در نزدیکی خط افق، یکی از مهم‌ترین شواهد موجود برای اثبات کروی بودن زمین است. که در کتاب «ستاره شناسی زتتیک» (Zetetic Astronomy) که در سال 1881 توسط زمین تخت گرایان منتشر شد. در این کتاب یک فصل…